เกี่ยวกับเรา

ระบบหล่อลื่นน้ำมัน

INDUSTRIAL ROBOTIC SYSTEMS LIMITED อยู่ใน JIAXING JIANHE MATERIAL CO., LTD ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาออกแบบและผลิตระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติระบบหล่อลื่นจาระบีระบบหล่อลื่นน้ำมัน ..

  • abou_img (6)
  • abou_img (5)
  • abou_img (4)
  • abou_img (3)
  • abou_img (2)
  • abou_img (1)

เยี่ยมชมลูกค้า ข่าว

ความเห็นของสื่อ

การติดตั้งและบำรุงรักษาสำหรับระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ด้วยจารบี

1) ท่อยางแรงดันสูงและอุปกรณ์ข้อต่อ สำหรับท่อน้ำมันหลัก (ต่อกับตัวจ่ายปั๊ม-ตัวจ่าย) ท่อน้ำมันสำรอง (จุดต่อตัวจ่าย - จุดหล่อลื่น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนข้อต่อตรงทะลุ ¢6

news_bg